รีวิว Money + ช่วยทำให้เรื่องออมเงินเป็นเรื่องง่าย

เชื่อว่าหากนึกถึงการทำบัญชีรายรับรายจ่าย หลายคนคงเบือนหน้าหนี แค่นึกถึงการทำตัวเลขก็ยุ่งยากเต็มที แต่รู้หรือไม่การทำบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ต้องทำในสมุดบัญชีแล้ว เพียงแค่ดาวน์โหลดแอป Money+ ก็สามารถทำรายการบัญชีได้ง่าย ๆ ไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไป

การใช้งานเบื้องต้น

แอปนี้ได้เข้ามาทำลายข้อจำกัด ในการทำบัญชีรายรับรายจ่าย เพราะทำได้ทุกที่ทุกเวลา ตัวแอพมีการบันทึกรายการที่ไม่ซับซ้อน ใช้รูปไอคอนเพื่อทำรายการ เช่น รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหาร ให้เราคลิกรูปอาหาร และกรอกรายการจำนวนเงินลงไป หรือเมื่อมีรายรับเข้ามาก็ให้คลิกที่หมวดรายได้ จากนั้นก็เลือกรายการให้เลือกว่าเป็นรายรับประเภทใด และใส่จำนวนเงินลงไป เพียงแค่นี้จะได้ยอดสรุปในแต่ละวันว่าเรามีรายรับรายจ่ายเท่าไหร่ นอกจากนี้หากมีรายการนอกเหนือจากที่ตัวแอปกำหนด เราก็สามารถเพิ่มชื่อรายการ รูปไอคอนได้ด้วยว่าจะกำหนดเป็นรายการอะไร และยังสามารถกำหนดงบประมาณที่ต้องการจะใช้ในแต่ละเดือนได้อีกด้วยว่าต้องการใช้เดือนละเท่าไหร่ หากใช้เกินแอปจะทำการแจ้งเตือน เพื่อให้เราเตรียมพร้อมรับมือในเดือนต่อไปได้

สรุปรายรับรายจ่ายในภาพรวม

เมื่อได้ลองใช้แอปมาสักระยะหนึ่ง ตัวแอปจะเริ่มประมวลผลของโครงสร้างรายจ่ายว่าเรามีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกลุ่มใดมากที่สุด รายจ่ายหลัก ๆ ที่ผู้ใช้งานจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าอาหาร ของใช้ ค่าเช่า ค่าเดินทาง เป็นต้น รายการเหล่านี้จะถูกประมวลด้วย pie chart แสดงออกมาด้วยรูปแบบ % ว่าแต่ละรายการมีสัดส่วนเท่าใด เช่นเดือนสิงหาคม มีรายจ่ายรวม 10,000 บาท แบ่งเป็นค่าอาหาร 50% ของใช้20% ค่าเช่า 20% และค่าเดินทางอีก 10% ทำให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ และเห็นภาพรวมได้ว่าค่าใช้จ่ายมาจากประเภทใดมากที่สุด

จากนั้นก็สามารถแก้ไขจุดที่มีค่าใช้จ่ายมากที่สุด ทั้งนี้ตรงส่วนรายรับเองก็มีการแสดงผลที่เหมือนกับรายจ่าย แสดงผลว่ารายได้จากกลุ่มใดมากที่สุด และตรง function ปฏิทินในตัวแอพ สามารถเห็นตัวเลขค่าใช้จ่ายในแต่ละวันของเดือนได้ด้วย ซึ่ง function นี้ จะทำการสรุปได้ตั้งแต่รายอาทิตย์ รายปักษ์ และรายเดือน ว่าเราใช้เงินไปกี่บาทแล้ว อีกทั้งยังสามารถดาวน์โหลดเป็น file excel ได้ด้วย หากต้องการเห็นภาพรวมของรายรับและค่าใช้จ่าย

ครอบคลุมทุกคนในครอบครัว

ข้อดีอีกข้อของแอปนี้คือ เราสามารถทำรายการรวมทั้งครอบครัวได้ว่ามีรายรับรายจ่ายเท่าไหร่ ตัวแอปมีฟังก์ชั่นให้เลือกสมาชิกคนในครอบครัวได้ว่า ใครเป็นคนจ่ายในแต่ละรายการ ทำการตรวจสอบได้ว่าสมาชิกคนใดในครอบครัวมีการใช้เงินที่มาก ซึ่งหากครอบครัวใดมีการทำรายรับรายจ่ายที่ละเอียดต้องถูกใจอย่างแน่นอน

ข้อเสีย

ตัว app โหลดได้ค่อนข้างช้า และเวลาใช้งานจริงเมื่อกรอกตัวเงินที่ลงผิด ไม่สามารถลบหมดได้ทีเดียว ต้องลบทีละครั้งจนกว่าตัวเลขที่ผิดลบออกไปหมด แต่โดยรวมแอพนี้ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีได้รับคะแนนรีวิวไป 4.8 เต็ม 5