SEO สิ่งที่คุณต้องรู้

SEO สิ่งที่คุณต้องรู้เพื่อขายออนไลน์

SEO หรือ Search Engine Optimization เป็นเทคนิคในการทำให้เว็บไซต์คุณถูกจัดอันดับได้เป็น Top5 Top10 ในหน้าต่างการสืบค้น ไม่ว่าจะด้วย Yahoo หรือ Google อันทำให้คุณมีโอกาสขายสินค้าในโลกออนไลน์ได้มากยิ่งขึ้น SEO ต่างจากการทำโฆษณาอย่างไร การทำ SEO มีความแตกต่างจากการประชาสัมพันธ์ในเส้นทางอื่นอย่าง SEM (Search engine Marketing) อันหมายถึงการที่จะต้องจ่ายค่าพื้นที่โฆษณา เพราะเพียงแค่ปรับปรุงใน 2 ส่วนที่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้ ก็สามารถทำให้ยอดการเข้าชมและซื้อเพิ่มได้ ส่วนประกอบของ SEO SEO มีสองส่วนประกอบหลัก คือ 1. On-Page SEO เป็นส่วนของเนื้อหาในเว็บไซต์ พร้อมกับรูปประกอบและสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ เพื่อให้สัมพันธ์กับ…