จะจ้างคนออกแบบเว็บต้องรู้อะไรบ้าง

การทำเว็บไซต์เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและความชำนาญเฉพาะด้าน เนื่องจากว่าเป็นเรื่องของเทคนิคคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ที่นักธุรกิจส่วนใหญ่อาจไม่ได้ชำนาญโดยตรงและยังต้องให้เวลากับการทำธุรกิจอีกด้วย

การจ้างทีมหรือบริษัทให้ออกแบบเว็บไซต์ออนไลน์ จึงเป็นสิ่งที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน แม้เจ้าของเว็บไซต์จะไม่ได้ทำเอง แต่ก็ควรทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเว็บไซต์ ดังนี้

1. การตั้งชื่อโดเมนเนม โลโก้และธีมของเว็บไซต์ ควรออกแบบทั้งสามส่วนให้เป็นที่จดจำได้ง่าย และสื่อสารถึงสินค้าและบริการของเว็บไซต์ได้อย่างดีที่สุด

เช่น สินค้ากลุ่มอาหารเสริมบำรุงสมอง ควรใช้โลโก้ที่แสดงถึง รูปสมอง ความคิดความจำ และเลือกสีสันของธีมเว็บไซต์ที่ให้ความน่าเชื่อถือ เป็นต้น

2. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้ใช้บริการเป็นใคร หากเป็นเว็บไซต์เพื่อการศึกษา ก็ต้องเน้นการดูแล้วมีความน่าเชื่อถือในด้านความรู้วิชาการ ถ้าเป็นเว็บไซต์เพื่อการขายสินค้า เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า ก็ควรมีสีสันที่สร้างความดึงดูดใจเป็นพิเศษ

หรือหากต้องการลูกค้าต่างประเทศก็ควรทำเว็บไซต์ให้เป็นระบบมีสองภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและบริการมากขึ้น

3. การทำ SEO หรือ Search Engine Optimization การทำ SEO คือการพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ ทั้งด้านเนื้อหาบทความ ที่ต้องใส่คีย์เวิร์ดที่มีการวิจัยมาแล้วว่าตรงกับการค้นหาใน Search Engine ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

รวมถึงการตั้งชื่อ รูปภาพประกอบและสื่อมัลติมีเดียและภาพประกอบในบทความที่ต้องมีคีย์เวิร์ดใส่ลงไปด้วย เพื่อช่วยให้อันดับในการสืบค้นเว็บไซต์ดีขึ้นจากการประมวลผลด้วยระบบ Algorithm ของ Search Engine

4. การมี Chat Box ที่เป็นระบบ AI อัจฉริยะในการตอบคำถามหรือรับเรื่องที่ลูกค้าต้องการติดต่อกับทางเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ มีการศึกษาพบว่า การมี Chat Box จะสร้างความทันสมัยให้เว็บไซต์และสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ได้อย่างมาก

5. การเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น ระบบ 5G และ Voice Search ที่จะช่วยให้การสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ทางธุรกิจง่ายขึ้น

6. เว็บไซต์ต้องมีความสวยงาม ดูเรียบ แต่มีองค์ประกอบต่าง ๆ แยกหมวดหมู่ชัดเจน ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์มีความประทับใจ ไม่เสียเวลาในการหาปุ่มคลิกต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ของบริษัทชั้นนำ เช่น Apple Microsoft เป็นต้น

นอกจากนี้ หากในเว็บไซต์มีการโฆษณาสินค้า ก็ควรแยกหมวดหมู่ให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ลูกค้าสับสนและรำคาญโฆษณา จนไม่อยากกลับมาใช้บริการเว็บไซต์ซ้ำอีก

การจ้างผู้ออกแบบเว็บไซต์ที่มีความชำนาญ มีประสบการณ์ในการทำงานให้กับธุรกิจประเภทเดียวกันกับที่ต้องการจ้าง จะช่วยให้งานประสบความสำเร็จได้อย่างมาก ทั้งนี้ ต้องพิจารณาทั้งความคุ้มค่าของราคาและความสามารถของทีมงานเป็นอันดับแรก

จะจ้างคนออกแบบเว็บต้องรู้อะไร